#section_7acc473e4c9b62aa046658fc508da469 {
padding-top: px;
padding-bottom: px;
}
@media (max-width: 768px) {
#column_1 {
padding: ;
}
}
Toggle navigation
I-talamo
Tour
Wat kan i-talamo
Document management systeem
Documenten CRM
Case management systeem
Cloud storage
Digitaal archiveren
Versiebeheer
Offerte management
Workflow management
Contractbeheer
Certificeringenbeheer
Online samenwerken
Voor wie?
Engineering
IT Management
Logistiek
Onderwijs
Verenigingen
Zorginstellingen
Referenties
Het stulpke (respijtzorg)
Rechtswinkel Den Bosch
Wingelaar en Reineke (reïntegratie)
Mecro (projectmgt.)
Nieuws
Agenda
Persberichten
Onze blog
Downloads
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Prijzen
Veelgestelde vragen
Uitleg en filmpjes
Contact
Support
Vacatures
 tel. 040 4020 919

Certficeringbeheer

i-talamo voor het bewaken van certificaten


Probeer gratis

#section_ccfbd2bb90889907ddbb3ffce439b2bc {
padding-top: 80px;
padding-bottom: 80px;
}
@media (max-width: 768px) {
#column_2 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_3 {
padding: ;
}
}

Veilig in nederlandse cloud

@media (max-width: 768px) {
#column_4 {
padding: ;
}
}

Automatisch versiebeheer

@media (max-width: 768px) {
#column_5 {
padding: ;
}
}

Volledige controle

@media (max-width: 768px) {
#column_6 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_7 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_8 {
padding: ;
}
}

Het op orde hebben van de certificeringen van produkten en leveranciers is een verplichting waar je niet onderuit komt. Wanneer dit niet goed georganiseerd is en er ontstaat een aansprakelijkheidsprobleem dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Het is ook niet eenvoudig. Er moet worden samengewerkt door verschillende personen in, maar ook buiten uw bedrijf. Talloze e-mailtjes gaan op en neer, totdat alle documenten op orde zijn. Vervolgens moeten deze certificeringsdocumenten op een veilige maar ook toegankelijke plaats bewaard worden. En u moet eraan denken de certificering te hernieuwen na afloop van de certificeringstermijn. Bij een snel wisselend produktaanbod van verschillende leveranciers wordt dit snel een onoverzichtelijk oerwoud.

De inzet van een centraal dossiermanagementsysteem voor certificeringen kent vele voordelen:

Betere controle en grotere efficiëntieVolledig inzicht in status van de certificeringenDocumenten en dossiers zijn veilig en centraal opgeslagenOndersteuning van activiteiten en deadlinesAttendering op het overschrijden van deadlines en het verstrijken van de geldigheid van certificeringen.Documenten zijn georganiseerd in produktdossiers en leverancierdossiers, samen met de activiteiten op deze documentenCertificaten in pdf of ander formatenGescande documentenAllerlei relevante office documenten, gemaakt in Word, Excel, etc.E-mailsVersiebeheerSamenwerking en taakverdeling, ondersteund door het systeemToegang goed geregeld door vastgelegde autorisaties

 

@media (max-width: 768px) {
#column_9 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_10 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_11 {
padding: ;
}
}

Ik wil meer informatie!

Uw naam*

Uw telefoonnummer*

Ik heb interesse in*
Document managementCase managementCloud StorageDigitaal archiverenVersiebeheerAlle functies van i-talamo

@media (max-width: 768px) {
#column_12 {
padding: ;
}
}
#section_a7b332dae16c918488d3c33d8a654694 {
padding-top: 20px;
padding-bottom: px;
}