#section_9d5b79c439f3d8bd8c90537ebdb49b6f {
padding-top: px;
padding-bottom: px;
}
@media (max-width: 768px) {
#column_1 {
padding: ;
}
}
Toggle navigation
I-talamo
Tour
Wat kan i-talamo
Document management systeem
Documenten CRM
Case management systeem
Cloud storage
Digitaal archiveren
Versiebeheer
Offerte management
Workflow management
Contractbeheer
Certificeringenbeheer
Online samenwerken
Voor wie?
Engineering
IT Management
Logistiek
Onderwijs
Verenigingen
Zorginstellingen
Referenties
Het stulpke (respijtzorg)
Rechtswinkel Den Bosch
Wingelaar en Reineke (reïntegratie)
Mecro (projectmgt.)
Nieuws
Agenda
Persberichten
Onze blog
Downloads
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Prijzen
Veelgestelde vragen
Uitleg en filmpjes
Contact
Support
Vacatures
 tel. 040 4020 919

Offerte management

i-talamo voor het beheer van uw offertes


Probeer gratis

#section_7f738933e726c7c0a84aacf8842b78c9 {
padding-top: 80px;
padding-bottom: 80px;
}
@media (max-width: 768px) {
#column_2 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_3 {
padding: ;
}
}

Gekoppeld aan uw CRM

@media (max-width: 768px) {
#column_4 {
padding: ;
}
}

Automatisch versiebeheer

@media (max-width: 768px) {
#column_5 {
padding: ;
}
}

Deadline bewaking

@media (max-width: 768px) {
#column_6 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_7 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_8 {
padding: ;
}
}

Als sales manager of sales support manager weet u hoe complex het is om een goede balans te houden tussen de altijd aanwezige commerciële druk en de noodzaak procedures te volgen. Bijvoorbeeld voor een offerte die snel de deur uit moet, waarvoor eerst nog een paar checks en goedkeuringen nodig zijn. En laat die ene manager nu net afwezig zijn… Of een levering die vandaag nog moet plaatsvinden, waarvoor er liefst een stuk van de weg wordt afgesneden van het gebruikelijke proces. Maar achteraf wil je nog wel kunnen aantonen dat alles toch correct is verlopen.

Alle doelen in het proces vastgelegd

i-talamo ondersteunt een volledig digitale afhandeling van het offerteproces, waarin mensen van verschillende afdelingen samenwerken om dit doel te bereiken. De essentie van i-talamo is dat het gericht is op het doel, niet op het proces. i-talamo legt niet alle processtappen in detail vast, maar de (deel)resultaten die op weg naar het doel bereikt moeten worden. Deze resultaten vinden hun weerslag in documenten: een geaccordeerde offerte, een uitgevoerde credit-check, een contract, etc. De basis van i-talamo is de documentstructuur, vastgelegd in een dossiersjabloon. Voor de verschillende bedrijfsprocessen worden sjablonen gedefinieerd door de documenten te beschrijven die in het bedrijfsproces een rol spelen.

Offerteproces in i-talamo

Het offerteproces start met het aanmaken van een offertedossier, zodra een account manager een conceptofferte heeft opgesteld. Er wordt een eigenaar aangewezen voor dit dossier, die verantwoordelijk is voor het afwerken ervan. De eigenaar schakelt collega’s in om de verschillende activiteiten te laten uitvoeren.

Elke betrokkene heeft een overzicht van alle cases waarin actie van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast geeft i-talamo alle betrokkenen te allen tijde uniforme en actuele informatie over het werkproces. Gebruikers zien in één oogopslag alle door hen te behandelen dossiers met de reeds aanwezige en ontbrekende documenten en de bijbehorende lopende en afgesloten activiteiten. Op deze manier is de voortgang eenvoudig te bewaken.

Taken verdelen 

Zaken worden vaak door meerdere gebruikers behandeld. De gebruikers kunnen zelf zaken in medebehandeling geven bij of overdragen aan collega’s of groepen collega’s. Hiervoor is het niet nodig de werkprocessen vooraf te analyseren, te beschrijven en te implementeren.

i-talamo: de aansluiting op uw onderneming

i-talamo sluit aan op de bestaande werkprocessen in uw organisatie zonder deze van te voren in kaart te hoeven brengen. De implementatietijd is kort en gebruikers zijn zonder training in staat om direct met Italamo te werken.

 

@media (max-width: 768px) {
#column_9 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_10 {
padding: ;
}
}
@media (max-width: 768px) {
#column_11 {
padding: ;
}
}

Ik wil meer informatie!

Uw naam*

Uw telefoonnummer*

Ik heb interesse in*
Document managementCase managementCloud StorageDigitaal archiverenVersiebeheerAlle functies van i-talamo

@media (max-width: 768px) {
#column_12 {
padding: ;
}
}
#section_c20110117160cea1a76ed62fcaedbd26 {
padding-top: 80px;
padding-bottom: 80px;
}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.