Persberichten

http://www.italamo.com/wp-content/uploads/2015/12/IMAG0236-300x300.jpg

i-talamo publiekswinnaar bij DCM Awards

22 februari 2017

In de verkiezing van de Digital Content Management Awards (DCM Awards) is i-talamo met zijn toepassing bij Rechtswinkel ’s-Hertogenbosch in de categorie dossiermanagement/zaakgericht werken/casemanagement winnaar geworden bij het publiek. Maar liefst 43% van de publiekstemmen ging in deze categorie naar i-talamo. Bij de vakjury kwam i-talamo tot de 2e plaats. Een bijzonder eervolle erkenning van de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van i-talamo als online dossier management platform.

De bekendmaking van de winnaars vond plaats in kasteel De Schaffelaar in Barneveld onder het toeziend oog van een honderdtal aanwezigen, waaronder ook alle andere genomineerden. In de categorie dossiermanagement/zaakgericht werken/casemanagement was i-talamo genomineerd met de toepassing bij Rechtswinkel ’s-Hertogenbosch. Bart Stelder, directeur i-talamo: ‘We zijn trots op de waardering en tegelijk verrast. Natuurlijk weten we wat i-talamo kan en doet voor onze klanten, maar er stonden in deze categorie stuk voor stuk sterke applicaties die wellicht meer tot de verbeelding spreken. Des te mooier is het dan dat we, zeker bij het publiek, deze waardering krijgen. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn.’

Voorzitter van de jury van de DCM Awards, John de Waard: ‘Deze applicatie is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk goed initiatief, ondersteund met heldere en direct bruikbare technologie in een omgeving met frequent veranderende gebruikers.’

Marc Verspeek, directeur i-talamo: ‘Het gebruik van i-talamo is gebaseerd op het vertrouwelijk, flexibel, online delen van informatie en het projectmatig (samen)werken en dossier-/zaakgericht werken. Allemaal zaken die naadloos bij een organisatie als Rechtswinkel ’s-Hertogenbosch passen. Wat voor de medewerkers daar een belangrijk aspect binnen i-talamo is, naast het delen van informatie, is dat alle processen en deadlines worden bewaakt. Daarmee kunnen ze precies volgen wie waaraan werkt, wat heeft aangepast of aangevuld en waar het proces zich bevindt. De medewerkers wisselen nogal eens. Dan moest een andere student alles bij elkaar zoeken om zich te kunnen inlezen. Nu staat het hele dossier online bij elkaar. Het is altijd snel terug te vinden voor de bevoegde medewerker op de gegevens van de klant en/of het rechtsgebied waarop het betrekking heeft. i-talamo scheelt ze veel tijd, energie, papier, miscommunicatie en verbetert dus de kwaliteit van het werk. Ze kunnen meer tijd besteden aan het échte juridische werk en dat is in het belang van de cliënten van Rechtswinkel ‘s-Hertogenbosch. i-talamo maakt online dossier management met daaraan gekoppeld degelijke workflow functionaliteit bereikbaar, betaalbaar, begrijpelijk en bruikbaar. Ook als het minder geoefende gebruikers zijn.’

Beheer en gebruik CRM-data toegevoegd aan online dossier- en project management

StelderVerspeekSoftware is officieel implementatiepartner voor Odoo  

 

EINDHOVEN – 1 MAART 2016 – Sinds kort heeft StelderVerspeekSoftware, de maker van het online dossier- en projectmanagement platform i-talamo, Odoo toegevoegd aan haar productportfolio. Odoo is een online gebruiksvriendelijk CRM platform, met 2 miljoen gebruikers, een veel gebruikte tool in het MKB segment. ‘Onze klanten vragen regelmatig om een integratie van i-talamo met data-intensieve processen als CRM’, aldus Marc Verspeek, directeur StelderVerspeekSoftware. ‘Daarvoor zochten we een partner. Odoo is qua ontwikkelplatform technisch op dezelfde leest geschoeid als onze eigen i-talamo software. De integratie was dus eenvoudig te realiseren. Voeg daaraan toe dat Odoo zich net als wij richt op het MKB segment, waar gebruiksvriendelijke software een absolute must is, en de link is snel gelegd. Het is voor onze klanten een welkome aanvulling op i-talamo en het geeft de Odoo kanten de ruimte om projectmatig en dossiergericht hun CRM-data te organiseren. Data en context komen tot elkaar in één geïntegreerd platform.’

 

Relatie tussen context en data

De integratie van Odoo met i-talamo geeft direct wederzijdse ingangen bij de gebruikers van Odoo en i-talamo. ‘Die gebruikers willen niets liever dan op een eenvoudige manier met elkaar, met hun relaties en met hun klantinformatie kunnen werken’, aldus Bart Stelder, directeur StelderVerspeekSoftware.  ‘De integratie van i-talamo en Odoo legt direct de relatie tussen data en context. Wij zijn veel bezig met het (online) organiseren van documenten, mails, social media content via dossiers, zaken en projecten. Odoo vult dat perfect aan met alle relevante klantdata. Odoo is een managed open source product, dat wil zeggen dat vanuit de eerste Open Source ontwikkelingen er nu gericht structuur wordt gegeven aan de verdere (ontwikkeling van de) functionaliteit van de software. Dat sluit helemaal aan bij hoe wij aankijken tegen de markt voor softwareproducten en –diensten. Wij willen tegen betaalbare prijzen gebruikers in staat stellen optimaal met al hun informatie en middelen om te gaan.’

 

Pragmatisch en betaalbaar

Die behoefte ziet ook Verspeek. ‘Het MKB heeft geen behoefte aan of budgetten voor ingewikkelde consultancytrajecten en zware ICT-systemen. Die kiezen voor pragmatisch, betaalbaar en snel aan de slag. We zijn nu in staat zowel de data-kant als de context-kant in te vullen voor zo’n organisatie. Daardoor kunnen ze nog sneller de stap maken naar volledig geïntegreerd (klant)informatiebeheer, toegepast op een online platform voor optimale structuur, beheersbaarheid en beschikbaarheid. Odoo en i-talamo zijn erg complementair en koppelen zo die verschillende werelden aan elkaar.’

 

Over Stelder Verspeek Software

Stelder Verspeek software is de ontwikkelaar van i-talamo; hét platform voor samenwerken 3.0. i-talamo is gebaseerd op het vertrouwelijk, flexibel, online delen van informatie en het projectmatig werken en dossier-/zaakgericht werken. Met i-talamo zijn gebruikers niet langer afhankelijk van plaats of tijd om hun werk goed te kunnen doen. Alle processen worden gemonitord, de voortgang van opgestarte cases bewaakt, veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie gegarandeerd. i-talamo is flexibel in te richten voor meer gebruikers en eventueel gastgebruikers die (tijdelijk) aan een project moeten meewerken.

Stelder Verspeek Software BVStrijp-S, VideoLabTorenallee 205617 BC Eindhovenwww.italamo.com

www.odoo.nl

info@italamo.com

http://www.italamo.com/wp-content/uploads/2015/12/DSC05720-2-600x400.jpg

Migrato en i-talamo tekenen resellerovereenkomst

 

Kwaliteitsslag in content logische stap voorafgaand aan beter digitaal (samen)werken.

Migrato, specialist in migratie van digitale content uit gebruikte of oude ECM-systemen naar nieuwe, en i-talamo, met het gelijknamige platform voor samenwerken 3.0, hebben een resellerovereenkomst getekend. i-talamo gaat daarbij de software van Migrato als oplossing voor ongestructureerde informatiebestanden aanbieden aan zijn klanten. Dan kan in de nieuwe omgeving optimaal worden geprofiteerd van de samenwerkingsfunctionaliteit. Hiermee is een logische verbinding gelegd tussen het nieuwe samenwerken op basis van (online) informatie creëren, beheren en delen en de kwaliteitsslag die in veel gevallen voorafgaand nodig is om een goede start met die samenwerking te kunnen maken.

i-talamo, hét platform voor effectief samenwerken is ontwikkeld door Stelder Verspeek Software. Het is helemaal geënt op de gedachte van het eenvoudig delen van informatie: vertrouwelijk, toegankelijk en van de juiste kwaliteit. Dat laatste vormt regelmatig de hobbel in het traject. Marc Verspeek, directeur Stelder Verspeek software: ‘i-talamo is een eenvoudig te gebruiken, maar goed doordacht online samenwerkings- en kennisdelingsplatform. Daarmee kan in groepsverband, al dan niet met tijdelijk toegelaten leden van een groep, snel, efficiënt en effectief informatie worden gedeeld en bewerkt.

Bevoegdheden en autorisaties zijn volledig instelbaar en de applicatie is volledig web based en daardoor altijd bereikbaar. We stuiten in de praktijk echter regelmatig op het euvel dat men wel de overstap wil maken, maar het probleem schuilt in het overzetten van de informatie naar de nieuwe werkomgeving. Die staat vaak op fileshare systemen en netwerkschijven, maar de kwaliteit van die informatie houdt te wensen over. Veel doublures, niet meer gebruikte informatie, vergeten op te ruimen informatie, slecht geïndiceerde bestanden en zo meer. Dat was de reden om in contact te treden met Migrato. Zij zijn specialist in het op de juiste kwaliteit brengen van informatie voor een soepele overgang naar een nieuwe omgeving.’

Flexibele samenwerking gebaat bij goede informatieOscar Dubbeldam, directeur Migrato: ‘Wat Marc aangeeft zien we inderdaad heel vaak. Veel organisaties maken nu stappen naar nieuwe, flexibele (online- en cloud-achtige) samenwerkingsomgevingen. Daarin is het van cruciaal belang dat informatie vertrouwd, bereikbaar en actueel is. Dan zie je maar al te vaak dat zo’n project blijft steken in goede bedoelingen, omdat die informatie uit oude systemen niet lekker werkt in de nieuwe omgeving. Vóór dat je de stap zet naar online samenwerken op een platform als i-talamo en informatie wilt overzetten (migreren), is het verstandig een analyse te laten maken van je informatieverzameling. Die kun je vervolgens met een forse kwaliteitsslag veel geschikter maken voor je nieuwe werkomgeving. Dan pluk je pas écht de vruchten van die inspanningen en investeringen.’

Beide organisaties zien het nut van de resellerovereenkomst. ‘Het kunnen analyseren en ‘upgraden’ van de informatie biedt grote toegevoegde waarde voor onze klanten die de overstap willen maken naar i-talamo. Met de Migrato-software kunnen wij ze de handvatten bieden om de juiste kwaliteit in die omgeving te garanderen. En daar draait het uiteindelijk om’, aldus Bart Stelder, medeoprichter van i-talamo.

www.italamo.com – www.migrato.nl

Adviesbureau gedijt bij gestructureerde, flexibele processtappen met effect

 

Met de introductie van i-talamo bij adviesbureau Wingelaar & Reineke is een flinke stap vooruit gezet in het bewaken van processen, deadlines et cetera. Daarmee zijn ze met minder inspanning beter in staat om hun opdrachtgevers en de mensen die ze moeten begeleiden te bedienen. i-talamo geeft rust en inzicht. Zowel in het hoofd als in het werk, wat weer ten goede komt aan de begeleiding van de mensen.

Geert-Jan Wingelaar en Annetje Reineke zijn gespecialiseerd in diverse coaching-, outplacement- en reïntegratietrajecten. Kortom, zij begeleiden mensen naar en van werk. Zij doen dit op een individuele, persoonlijke manier. Daarbij is het belangrijk om deze trajecten op een gestructureerde manier te doorlopen, met duidelijke afstemmingsmomenten met cliënten, maar ook met externe instanties. Het bewaken van deadlines voor een juiste inregeling van die processen is cruciaal.

Wingelaar & Reineke zijn enkele maanden geleden gestart met i-talamo als ondersteuning van hun kwaliteitssysteem, waarop zij ook periodiek worden getoetst. i-talamo, een samenwerkingsplatform, ontwikkeld door Stelder Verspeek Software. i-talamo is met name geschikt voor bedrijven om o.a. offertetrajecten, marketingcampagnes, productontwikkeling en dienstverlening te stroomlijnen met de actieve, digitale dossiers en het bewaken van deadlines en procestappen. i-talamo zorgt voor het adviesbureau voor een gestructureerde, maar toch flexibele procesafwikkeling, met vaste stappen en doorlooptijden. Deadlines worden bewaakt door i-talamo, waardoor met zekerheid alle stappen tijdig worden doorlopen. Een belangrijk voordeel.

Wingelaar: ‘Het geeft rust dat ik me niet meer druk hoef te maken over die deadlines. Dit kan ik helemaal toevertrouwen aan i-talamo. Ik word altijd tijdig herinnerd aan naderende peildata. Hierdoor kunnen wij in onze onderlinge afstemming ook de volle aandacht geven aan de cliënten en de inhoud, en hoeven we ons geen zorgen te maken over het proces.’

‘Voor de verschillende typen trajecten hebben we blauwdrukken gemaakt voor de te volgen processtappen. In eerste instantie waren die blauwdrukken veel te uitgebreid, maar door de eenvoud van i-talamo konden we die snel aanpassen. Het past nu perfect op onze praktijksituatie.’

Annetje Reineke vult aan: ‘i-talamo leek ons eerst ‘weer een extra systeem’ naast de software die we al gebruiken. Toch heeft het snel een vaste plek gekregen in ons dagelijks werk. Het gebruik is zeer overzichtelijk en we hebben nauwelijks ondersteuning nodig gehad. Met de procesondersteuning gebruiken we nog maar een deel van de beschikbare mogelijkheden. Nu dit goed werkt, gaan we verder kijken naar de andere mogelijkheden van i-talamo. Elke paar weken zien we nieuwe functies verschijnen, dus we kunnen ons steeds verder laten ondersteunen door i-talamo.’

Over Stelder Verspeek Software

Stelder Verspeek Software is het bedrijf van Bart Stelder en Marc Verspeek. Zij hebben in de loop der jaren een schat aan praktische kennis en ervaring opgedaan bij grote bedrijven die gespecialiseerd zijn in document- en informatiebeheer. Met die kennis en ervaring gewapend, hebben ze ingezien dat in de markt veel behoefte bestaat aan samenwerking en het simpel delen van informatie, maar wel onder de juiste randvoorwaarden met betrekking tot toegankelijkheid en vertrouwelijkheid. Het i-talamo samenwerkingsplatform, is helemaal geënt op die gedachte. Het is een eenvoudig te gebruiken, maar goed doordacht online samenwerkings- en kennisdelingsplatform. Daarmee kan in groepsverband, al dan niet tijdelijk toegelaten leden van een groep, snel, efficiënt en effectief informatie worden gedeeld en bewerkt. Bevoegdheden en autorisaties zijn volledig instelbaar en de applicatie is volledig web based en daardoor altijd bereikbaar.