Prijzen

Betalen per gebruiker

 

Zelfs de prijsstelling is eenvoudig en duidelijk.

Één tarief;  Geen afwijkende voorwaarden

 

 

Opties Prijs/gebruiker/maand (extra)
Rapportages: Uitgebreide grafieken en .csv-overzichten van taken, dossiers, doorlooptijden, workload per gebruiker, etc. € 2
Datacards: leg meer gegevens vast in een dossier van klanten, produkten, etc. € 2
Documentsjablonen: genereer standaarddocumenten in Word of .odt gebruikmakend van de data in de dossiers en datacards € 2
Tijdsregistratie: leg vast hoe lang er aan een dossier gewerkt wordt. Genereer rapportages t.b.v. facturering € 2
IP-filter: beperk het gebruik van i-talamo tot een aantal IP-adressen (werkplekken) € 2