Veilig in nederlandse cloud

Automatisch versiebeheer

Volledige controle

Het op orde hebben van de certificeringen van produkten en leveranciers is een verplichting waar je niet onderuit komt. Wanneer dit niet goed georganiseerd is en er ontstaat een aansprakelijkheidsprobleem dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Het is ook niet eenvoudig. Er moet worden samengewerkt door verschillende personen in, maar ook buiten uw bedrijf. Talloze e-mailtjes gaan op en neer, totdat alle documenten op orde zijn. Vervolgens moeten deze certificeringsdocumenten op een veilige maar ook toegankelijke plaats bewaard worden. En u moet eraan denken de certificering te hernieuwen na afloop van de certificeringstermijn. Bij een snel wisselend produktaanbod van verschillende leveranciers wordt dit snel een onoverzichtelijk oerwoud.

De inzet van een centraal dossiermanagementsysteem voor certificeringen kent vele voordelen:

 • Betere controle en grotere efficiëntie
 • Volledig inzicht in status van de certificeringen
 • Documenten en dossiers zijn veilig en centraal opgeslagen
 • Ondersteuning van activiteiten en deadlines
 • Attendering op het overschrijden van deadlines en het verstrijken van de geldigheid van certificeringen.
 • Documenten zijn georganiseerd in produktdossiers en leverancierdossiers, samen met de activiteiten op deze documenten
 • Certificaten in pdf of ander formaten
 • Gescande documenten
 • Allerlei relevante office documenten, gemaakt in Word, Excel, etc.
 • E-mails
 • Versiebeheer
 • Samenwerking en taakverdeling, ondersteund door het systeem
 • Toegang goed geregeld door vastgelegde autorisaties

 

Ik wil meer informatie!

[contact-form-7 404 "Not Found"]