italamo voor projecten (en wat historie)

5 maart 2015 Marc Verspeek Leave a comment i-talamo blog

(e-mail nieuwsbrief van 24 februari 2015)

Toepassing: italamo voor projectmatig werken
Als je projectmatig werkt, kun je je uitstekend laten ondersteunen door italamo. Veel projectmanagement software helpt heel goed bij projectplanning en voortgangsbewaking, italamo helpt je juist bij het beheren en beheersen van de documenten die binnen het project worden opgeleverd. Je kunt deze vastleggen in een projectcase. De projectcase kan verschillende statussen hebben, die de fase van het project weergeven. De faseovergangen kun je formaliseren door hiervoor taken te definiëren die afgevinkt moeten worden door de verantwoordelijke projectleden. Voor de documenten die in elke fase worden opgeleverd, maak je tabbladen.

Zo heeft iedereen de beschikking over alle relevante informatie, in de laatste versie. Het e-mail verkeer kan sterk gereduceerd worden door gebruik te maken van de discussie (chat) functie. De beheersbaarheid wordt groter doordat informatie en projectfasering met elkaar in de pas lopen.

Klik hier voor een selectie van onze referentieklanten en hun toepassingen.

Technologie
Italamo is ontwikkeld in de taal Python. Python is in de jaren ’90 ontworpen door de Nederlander Guido van Rossum. Hij heeft deze taal verder doorontwikkeld toen hij in dienst was van Google, waar dit één van de meest gebruikte programmeertalen is, en later bij Dropbox. Hij heeft een plaats gekregen in de ‘Tech Hall of Fame’, tussen andere kopstukken die veel voor IT-ontwikkeling hebben betekend. De naam Python is inderdaad afgeleid van Monty Python, waar Van Rossum een groot liefhebber van is. And now for something completely different…

Tags:

Like this article? there’s more where that came from.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.