italamo is klaar…

16 september 2014 Marc Verspeek Leave a comment i-talamo blog

… is iets wat je ons waarschijnlijk nooit zult horen zeggen. Inmiddels hebben we wel een dusdanige staat van ontwikkeling bereikt dat de eerste voorzichtige operationele inzet een feit is. En daar zijn we trots op! Maar ‘klaar’? Nee, we hebben nog zo’n enorme lijst aan ideeën voor grote en kleinere features dat we de komende jaren nog niet klaar zijn. Gelukkig maar.

De eerste blog-posts gingen over onze ontwikkelsprints. Nu, een klein jaar nadat de eerste regels code geschreven zijn, werken we niet meer in sprints. We werken volgens een methode die onze eigen mix van scrum, agile en kanban is. Hoe ik het precies moet classificeren weet ik niet, is ook niet belangrijk, want het werkt. ‘Results over processes’ was toch één van de agile principes? 😉

Alles wat ontwikkeld moet worden, wordt genoteerd als een issue en wordt op een groot virtueel bord geplaatst in de kolom ‘unclear’. Vervolgens reist deze issues over het bord via verschillende tussenstappen naar het eindpunt, de kolom ‘resolved’. Daarmee is het beschreven, gebouwd, geïntegreerd, getest en wat er verder nog aan tussenstappen nodig is om het aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Dit is een continue stroom, waarbij een groep gerelateerde issues, meestal aangevuld met wat losse zaken, samen een ‘version’ vormen. Zo’n version gaat over een bepaalde nieuwe groep functies of focust op een gewenste releasedatum en zorgt voor een duidelijk richtpunt in de ontwikkeling. Een nieuwe version wordt op de productieserver geplaatst en profiteert iedereen van de nieuw toegevoegde en verbeterde functies.

Iedereen die betrokken is bij italamo werkt via deze methode. Alle ideeën vinden hun weg naar het bord, de prioriteiten worden hierop bijgehouden en zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat. Als producteigenaren met een gedistribueerd team hebben wij uitstekend zicht op wat er gaande is en kunnen we (bij)sturen.

Het heeft wel een aardige tijd geduurd voordat deze procesaanpak eindelijk lekker liep en de tooling goed was ingericht. En nog steeds voeren we kleine aanpassingen door in bijvoorbeeld de wijze waarop issues worden beschreven, hoe relaties tussen issues worden gehanteerd en in het bewegen van issues over het bord. Ook hier geldt waarschijnlijk dat we nooit de status ‘klaar’ zullen bereiken, onze omgeving verandert immers ook continu.

Tags:

Like this article? there’s more where that came from.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.